Thiết kế

DỊCH VỤ THIẾT KẾ

Bộ phận Thiết kế của chúng tôi còn được gọi là KAJIMA DESIGN ASIA Văn phòng HCM cung cấp các dịch vụ thiết kế toàn diện và được phối hợp nhịp nhàng với 45 kiến ​​trúc sư và kỹ sư trong công ty.

logo-k-w28-h29.svg

Kajima Design

coordinator

cricle_1.jpg

Kiến trúc

circle_2.jpg

Kết cấu

circle_3.jpg

Dân dụng

circle_4.jpg

Điện

circle_5.jpg

Cơ khí

DỊCH VỤ MỞ RỘNG

Những dịch vụ mang tính chuyên môn được sử dụng bằng việc liên kết với các công ty trong tập đoàn.