Điểm mạnh

ĐIỂM MẠNH VỀ

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG

quality.svg

Chất lượng

  • Cung cấp dịch vụ đồng nhất từ kế hoạch cho đến thiết kế, thi công
  • Quản lý chất lượng bởi ISO9001
technology.svg

Kỹ thuật

  • Có khả năng thiết kế với trình độ thành thạo, bằng việc phản hồi kinh nghiệm, thông tin liên quan đến vận hành cũng như quản lý duy trì sau khi thi công, cũng như bí quyết kinh doanh, kỹ thuật của phạm vi rộng đã được tích lũy.
  • Hỗ trợ mang tính đầy đủ, toàn diện.
delivery.svg

Thời gian xây dựng

  • Dịch vụ quản lý dưới dạng hoàn thành công việc trước thời hạn được giao.
  • Đối ứng linh hoạt trong thời gian ngắn.
cost.svg

Chi phí

  • Giá cả đáng tin cậy
  • Kỹ sư dân dụng đáng tin cậy cùng với phương pháp thích hợp để làm giảm thiểu chi phí.