Xây dựng

icon1.svg

Chất lượng cao

  • Quản lý bởi nhân viên giàu kinh nghiệm và có kỹ năng.
  • Cam kết chất lượng
  • Kết nối cùng với nhà thầu đáng tin cậy.
icon-hand-shake.svg

Giải pháp hoàn hảo

  • Đáp ứng nguyện vọng của từng khách hàng
  • Hỗ trợ hiệp lực từ các công ty trong tập đoàn Kajima (Bao gồm KDA, KaTRI)
icon3.svg

An toàn là trên hết

  • Lấy an toàn và sức khỏe của từng cá nhân làm hàng đầu
  • Có thành tích về an toàn vượt trội
  • Người đứng đầu về an toàn được cấp giấy chứng nhận có nhiệm vụ đứng đầu đội xây dựng hoàn thành các công việc bằng việc tuân thủ thời gian, chất lượng, tính an toàn cao.

KAJIMA VIETNAM 

là một chuyên gia trên tất cả lĩnh vực

XÂY DỰNG