TanSonNhat1.jpg
2007
Trở về

Commercials

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Dự án:

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Vị trí:

Thành phố Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành:

2007