Nitori.jpg
2017
Trở về

Industrial

Nhà máy Nitori Furniture Bà Rịa Vũng Tàu

Dự án:

Nhà máy Nitori Furniture Bà Rịa Vũng Tàu

Vị trí:

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Năm hoàn thành:

2017