Liên hệ

call-answer.svg

84-28-3521-0720

printing-tool.svg

84-28-3521-0721


CÔNG TY TNHH KAJIMA VIETNAM

Tầng 14, tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam.

 

 

Email ĐẾN bộ PHẬN Marketing  

marketing@kajima.com.vn

Gửi câu hỏi của bạn

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.