Chính sách chất lượng

KAJIMA VIETNAM

 

KAJIMA VIETNAM được thành lập với tư cách là tổng thầu cung cấp khách hàng cá nhân và tổ chức công cộng của Việt Nam các dịch vụ thiết kế, thi công kết cấu, máy móc, điện và các công việc thiết kế nội thất nói chung trong lĩnh vực xây dựng và trang thiết bị cơ sở hạ tầng.

Công ty chuyên tâm vào việc hiệu suất hóa các hoạt động sản xuất, đáp ứng được nguyện vọng của khách hàng cũng như xã hội.

Để đạt được mục tiêu, công ty cải thiện liên tục hệ thống quản lý hợp nhất (IMS) để nâng cao chất lượng, sức khỏe và an toàn lao động, hiệu suất môi trường thông qua việc tuân thủ phù hợp với tất cả yêu cầu được áp dụng.

quality.jpg

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Công ty chuyên tâm vào việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ đảm bảo đáp ứng được sự hài lòng của khách hàng ở tất cả các giai đoạn. Công ty nỗ lực cung cấp cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ đem lại mức độ thỏa mãn cao hơn mong đợi của khách hàng. Công ty tiếp tục mục tiêu cải thiện hiệu suất của nghiệp vụ xây dựng bằng việc đạt được những mục được liệt kê phía dưới:

 • Đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiểu một cách chính xác nhu cầu của khách hàng để đáp ứng yêu cầu được thích hợp,
 • Bàn giao dự án đúng thời hạn,
 • Ngăn những sai sót xảy ra khi thực hiện và làm giảm thiểu ở mức độ nhỏ nhất tính cần thiết của việc sửa chữa,
 • Mục đích hiệu suất hóa các nghiệp vụ và nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy hoạt động cải thiện, phát triển kỹ thuật. 

 

Untitled-3.jpg

CHÍNH SÁCH SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Công ty chú trọng đến tính an toàn và sức khỏe của nhân viên cũng như tất cả mọi người có liên quan đến công việc.  Công ty cam kết ngăn ngừa việc bị thương cũng như bị bệnh phát sinh từ trong hoạt động liên quan đến công việc của tất cả nhân viên và thầu phụ. Để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho tất cả mọi người, công ty phải:

 • Cung cấp môi trường làm việc an toàn và khỏe mạnh,
 • Loại bỏ những nguy hiểm liên quan đến công việc và giảm thiểu rủi ro về sức khỏe an toàn lao động,
 • Tăng cường thúc đẩy các hoạt động an toàn để nâng cao kiến thức và ý thức của tất cả nhân viên và thầu phụ liên quan đến sức khỏe an toàn lao động,
 • Tăng cường giao tiếp giữa các công ty và thầu phụ để cải thiện hệ thống quản lý an toàn lao động. 
KJM-127.jpg

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

Công ty chuyên tâm vào việc bảo vệ môi trường và để giảm thiểu đến mức nhỏ nhất những ảnh hưởng đến môi trường, công ty cần:

 • Ngăn ngừa ô nhiễm mà nguyên nhân là công trình gây ra,
 • Giảm rác thải và giảm thiểu đến mức nhỏ nhất tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên,
 • Đào tạo, khuyến khích nhân viên tiến hành các công việc mà cân nhắc đến môi trường,
 • Khuyến khích các hoạt động môi trường giữa các nhà thầu phụ.

Các chính sách QSE này sẽ được thông báo cho tất cả nhân viên và nhà thầu phụ, đồng thời có sẵn cho cộng đồng và các bên quan tâm, theo yêu cầu.


SGS_ISO_9001_UKAS_2014_TCL_HR.png