Quy tắc ứng xử

THÔNG ĐIỆP TỪ TỔNG GIÁM ĐỐC.

"Với tư cách là thành viên của tập đoàn KOA, công ty Kajima Vietnam tuân thủ bộ quy tắc ứng xử của tập đoàn, tuân thủ đối sách ngăn chặn các hành vi lừa đảo và quy tắc ứng xử an toàn thông tin của tập đoàn. Công ty Kajima Việt Nam đảm bảo tính minh bạch cao của hành vi ứng xử doanh nghiệp bằng việc cải thiện quản lý kinh doanh, tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ để duy trì trách nhiệm quản lý và quản lý rủi ro, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật cũng như bất cứ sự vi phạm nào khác, cũng như ngăn ngừa sự bất hợp lý và vi phạm pháp luật của kế toán thực hiện để công ty Kajima Vietnam có thể được tin tưởng và chấp nhận từ xã hội, trở thành công ty chúng tôi có thể tự hào khi làm việc ở đây.

Chúng tôi, bộ phận quản lý, toàn bộ nhân viên

cam kết tuân thủ, nghiên cứu các quy tắc ứng xử được đề cập ở trên để đạt được mục tiêu và sứ mệnh cho việc thúc đẩy sự phát triển liên tục và ổn định của hoạt động kinh doanh."

 

CHIHIRO TOSHIMA

TỔNG GIÁM ĐỐC